mondiaalsolidairEen wegwijzer voor activiteitendagen met een mondiaal karakter.

Veel scholen voor voortgezet onderwijs organiseren activiteitendagen om bij te dragen aan het besef dat de wereld niet overal zo welvarend is als in Nederland.
Deze praktische wegwijzer biedt u tips en adviezen om dergelijke dagen op te zetten.
Naast een organisatiemodel worden adviezen gegeven over de rol die docenten en leraren moeten spelen. Er wordt gekeken naar knelpunten bij de organisatie en hoe deze opgelost kunnen worden. Een uitgewerkt tijdpad geeft een startende schoolorganisatie houvast bij de planning.

downloadenMondiaal Solidair downloaden (gratis, pdf, 1,7 Mb)