epa 8Het educatieve project 'Handel met Europa - Goed of slecht voor ontwikkelingslanden?' draait om Economische Partnerschaps Akkoorden (EPA’s), vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie met haar voormalige koloniën wil afsluiten. 
Er is binnen ontwikkelingslanden en binnen de Europese Unie al enige tijd een fel debat gaande tussen de voor- en de tegenstanders van deze EPA’s. 
In het lespakket en op de EPA-website leren de leerlingen (bovenbouw Havo/VWO) aan de hand van bronnenmateriaal over EPA’s, hun relatie tot de millenniumdoelen en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven van kleine producenten in ontwikkelingslanden. Lespakket en werkbladen zijn gratis te dowloaden.