EduFlyers, luchtige lesbrieven rond de verkiezingen

  • Voor de leerjaren 3 en 4 van het VMBO

  • Voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie en Levensbeschouwing

  • 2 werkbladen en een korte handleiding: één lesuur

Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappijleer Economie Levensbeschouwing