euforum 8Het EU-Forum is dé plek om met uw leerlingen naar toe te gaan als u de Europese Unie in de klas wilt halen. Het is een leeromgeving met leerstofvervangend materiaal voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, mens & samenleving, levensbeschouwing, kunstzinnige oriëntatie en natuur & techniek. U kunt de leerlingen met 10-tallen opdrachten aan het werk zetten, individueel, in tweetallen of met groepsopdrachten.

De leerlingen zullen er snel hun weg in vinden, een heleboel leren over de Europese Unie en zich al doende afvragen wat ze nu zelf vinden van de EU.