Bron: Sandoz

euforum_toxicsZwitserland staat bekend als een degelijk land waar alles goed geregeld is. Toch ging het ook hier mis in 1986. En niet alleen daar: Veel andere (EU)landen ondervonden ook de gevolgen. Zwitserland ligt midden in Europa maar is geen lid van de Europese Unie. De landen rondom Zwitserland wel.
Stop de giftige chemicaliën

Een enorme milieuramp voltrok zich op 1 november 1986 bij de Sandoz-fabrieken in het Zwitserse Schweizerhalle, vlakbij Basel. Op het terrein lagen chemicaliën fout opgeslagen. Toen er brand uitbak, kwamen deze chemicaliën in het bluswater terecht. Dit ernstig vervuilde bluswater stroomde de Rijn naast de fabrieken in. De Rijn kleurde helemaal rood. Tot aan de Lorelei in Duitsland kwam er geen levende vis meer voor en ook de watervlooien waren gestorven. Alle landen langs de Rijn -Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland- konden wekenlang geen drinkwater uit de Rijn halen.


In verschillende landen gingen mensen de straat op om te protesteren. De milieuministers van de landen langs de Rijn kwamen bij elkaar om over maatregelen te praten. De landen langs de Rijn hebben met elkaar afgesproken dat zoiets in de toekomst niet meer mag gebeuren.
euforum_water350cZe hebben afgesproken om alle watervervuiling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat het water weer schoon zou worden. De EU kwam met de leus: ‘de zalm terug in de Rijn’. Je moet weten dat de zalm vroeger in de Rijn voorkwam maar door de vervuiling is verdwenen. De afspraken werden een succes. De zalm kon in 1996 weer worden uitgezet in de Rijn. En hieronder zie je een weer schone Rijn die bij Tolkamer ons land binnenkomt.

euforum_tolkamer

(c) cmo - 2010