Leadership

Erfgoed Revisited - Lessen WOII voor de basisschool

erfgoed-van-de-oorlog-boekDe verhalen van de Tweede Wereldoorlog zijn niet alleen geschiedenis, maar een blijvende bron van reflectie en van belang voor nu en voor later. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2007 het programma 'Erfgoed van de Oorlog' gelanceerd. Door dat programma zijn veel verhalen van de Tweede Wereldoorlog, groot en klein, in al hun veelkleurigheid vastgelegd. De 221 Erfgoed-projecten hebben een schat aan bruikbaar materiaal opgeleverd, ook voor het onderwijs.

In deze leeromgeving, ‘Het verleden uit, de toekomst in’, is een selectie gemaakt uit de Erfgoed-projecten. Het krijgt zo een nieuwe bestemming en een nieuwe doelgroep: leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool. Interviews, foto’s, teksten, affiches, verzetskranten, getuigenissen, spotprenten en proclamaties worden ingezet als bronnenmateriaal binnen educatieve opdrachten.

Een nieuwe generatie zal met een nieuwe blik naar het verleden kijken, ook naar de Tweede Wereldoorlog. De betekenis van die oorlog verandert door de jaren heen. Maar de boodschap die weerklinkt in het oorlogserfgoed is onveranderd belangrijk: vier de vrede, maak je sterk voor democratie, strijd tegen discriminatie en racisme, bescherm mensenrechten. Daar hebben we allemaal een rol in. Vroeger, nu en ook straks.